Browsing Category

Tâm linh

11 posts

Nằm mơ thấy người chết nên làm gì?

Nằm mơ thấy người chết (nhưng chưa chết ngoài đời) nghĩa là bạn cần phải cẩn thận trong mọi việc, nằm mơ thấy người chết (chết ngoài đời thực) là bạn bè