Thời gian:06:37 29/02/2024

Emoji/Icon hay đã trở thành một phần không thể thiếu trong Interne ngày nay. Những biểu tượng hình ảnh nhỏ này đã mang đến cho chúng ta cách thể hiện cảm xúc, suy nghĩ và ý tưởng của mình trong các cuộc trò chuyện trực tuyến.

Trang web này tổng hợp bộ sưu tập các biểu tượng cảm xúc được nhóm thành các danh mục khác nhau như động vật, thực phẩm, du lịch, thể thao, con người, hoa lá, v.v. Phần tổng hợp thường chứa hàng trăm, thậm chí hàng nghìn biểu tượng cảm xúc, giúp người dùng dễ dàng tìm thấy biểu tượng cảm xúc hoàn hảo để bày tỏ suy nghĩ hoặc cảm xúc của mình.

Để sử dụng các Icon này, bạn chỉ cần copy sau đó paste vào ứng dụng chát, văn bản, hoặc các bài viết trên mạng xã hội ..v..v

Mặt cười


🐶 🥲 😙 😚 ☺️ 😗 😘 🤩 😍 🥰 😇 😉 😊 🫠 🙃 🙂 😂 🤣 😅 😁 😄 😃

Động vật


🦤 🪶 🦩 🦚 🦜 🦉 🦢 🦆 🦅 🕊️ 🐧 🐥 🐦 🐤 🐣 🐓 🐔 🐾 🦃 🦡 🦘 🦨 🦦 🦥 🐼 🐻‍❄️ 🐻 🦇 🦔 🦫 🐿️ 🐇 🐹 🐀 🐁 🐭 🦛 🦏 🦣 🐘 🦒 🦙 🐫 🐪 🐑 🐏 🐽 🐗 🐖 🐷 🐄 🦬 🐃 🦌 🦓 🦄 🐎 🐴 🐅 🐯 🦁 🐈‍⬛ 🐈 🐱 🦝 🦊 🐺 🐩 🐕‍🦺 🦮 🐕 🦧 🦍 🐒 🐵 🐆

Hoa


🌷 🌼 🌻 🌺 🥀 🌹 🏵️ 🪷 💮 🌸 💐