Gà học Javascript 1: cài đặt môi trường

Nhúng JS vào HTML

Mã JavaScript có thể được nhúng trực tiếp vào bất kỳ đâu trong trang web, nhưng thông thường chúng ta sẽ đặt mã tại <head>

<html>
<head>
  <script>
    alert('GheChua.Net Xin chào');
  </script>
</head>
<body>
  ...
</body>
</html>

Cách thứ hai là đặt mã vào một file .js riêng biệt, sau đó nhúng tệp này vào HTML thông qua cú pháp <script src="..."></script>

<html>
<head>
  <script src="/static/js/abc.js"></script>
</head>
<body>
  ...
</body>
</html>

Viết riêng JS ra một file riêng sẽ dễ dàng bảo trì hơn

Editor viết code

Mã JavaScript có thể được viết bằng bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào. Tôi gợi ý các trình soạn thảo văn bản sau theo ý kiến cá nhân đã dùng.

  • Miễn phí Visual Studio Code(VSCode) là sản phẩm của Microsoft hỗ trợ Javascript rất tốt https://code.visualstudio.com/
  • Trả phí Webstorm của Jetbrain, công cụ này có thể dùng khi bạn đi làm được một thời gian và có kinh tế vì giá tương đối mắc. Tuy nhiên sức mạnh, sự thông minh của Webstorm thì không cần bàn cãi. Bạn có thể dùng thử 30 ngày và trải nghiệm.

Cách chạy JS để bắt đầu bài học

Để trình duyệt chạy JavaScript, trước tiên phải có trang HTML và JavaScript được đưa vào trang HTML, sau đó mã JavaScript có thể được thực thi bằng cách mở file HTML đó bằng trình duyệt.

Tuy nhiên, khi mới trong giai đoạn học, bạn không cần lo lắng về cách xây dựng môi trường phát triển, bạn có thể nhập mã JavaScript trên trang và chạy trực tiếp, tập trung vào việc học JavaScript.

Total
0
Shares
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Previous Post

Gà học Javascript 2: cú pháp – kiểu dữ liệu – biến

Next Post

Gà học Javascript 3: chuỗi

Related Posts