Gà học Javascript 1: Giới thiệu

JavaScript là ngôn ngữ lập trình chủ yếu được sử dụng để tạo các tương tác trên website. Đó là ngôn ngữ kịch bản phía client, có nghĩa là mã được thực thi bởi trình duyệt web của người dùng, thay vì trên máy chủ.

JavaScript có thể được sử dụng để tạo nhiều hiệu ứng và tính năng trên trang web, chẳng hạn như: các chuyển động, quảng cáo, hiệu ứng đẹp ..v..v

JavaScript có thể được kết hợp với các ngôn ngữ khác, chẳng hạn như HTML và CSS, để tạo các trang web hoàn chỉnh. JavaScript có thể được viết trực tiếp vào file HTML hoặc trong file .js sau đó file .js được chèn vào HTML.

JavaScript là một ngôn ngữ mạnh mẽ và linh hoạt có thể được sử dụng để tạo nhiều loại trang web động và tương tác. Nó được hỗ trợ rộng rãi bởi các trình duyệt web và nó là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới hiện nay.

Tại sao lại phải học Javascript? Đơn giản, hiện tại nó là sự lựa chọn duy nhất cho việc tương tác web. Series này chúng ta sẽ học JS, một ngôn ngữ rất dễ học, từ Gà mờ tới đi làm Ok.

Total
0
Shares
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Previous Post

Đầu sên biển bị chặt vẫn hồi sinh thành cơ thể mới

Next Post

Gà học Javascript 2: cú pháp – kiểu dữ liệu – biến

Related Posts