Emoji biểu tượng hình ngôi nhà – tòa nhà – Lâu đài – Tháp

Những biểu tượng dành cho bạn sử dụng để chát comment hình ngôi nhà, tòa nhà cao tầng, lâu đài hay tháp Tokyo. Copy và sử dụng trong chương trình hay website bạn sử dụng.

🏠 🏡 🏫 🏢 🏣 🏥 🏦 🏪 🏩 🏨 💒 ⛪️ 🏬 🏤 🌇 🕌 🕍 🌆 🏯 🏰 ⛺️ 🏭 🗼 🏘 🏞 🏟 🏙 🏚 🏛 🏗 🛖 🪦
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *