Emoji mặt cười & các biểu tượng cảm xúc vui buồn hạnh phúc

Danh sách các Emoji, biểu tượng cảm xúc thể hiện trạng thái vui buồn, hạnh phúc, khổ đau, xấu hổ, tức giận, hài hước… Copy paste các mặt cười vào facebook, Zalo, Youtube, Instagram, tiktok

😂 😄 😃 😀 😊 😉 😍 😘 😚 😗 😙 😜 😝 😛 😳 😁 😔 😌 😒 😞 😣 😢 😭 😪 😥 😰 😅 😓 😩 😫 😨 😱 😠 😡 😤 😖 😆 😋 😷 😎 😴 😵 😲 😟 😦 😧 😈 👿 😮 😬 😐 😕 😯 😶 😇 ☺️ 😏 😑 🙃 🙄 ☹️ 🤐 🤑 🤒 🤓 🤔 🤕 🙁 🙂 🤗 🤣 🤠 🤥 🤤 🤢 🤧 🤡 🤖 🖤 💛 💙 💜 💚 🧡 ❤️️ 💔 💗 💓 💕 💖 💞 💘 💝 ❣️ 💌 💋 😺 😸 😻 😽 😼 🙀 😿 😹 😾 🙈 🙉 🙊 💀 👽 👹 👺 🤩 🤨 🥺️ 🤯 🤪 🤬 🤮 🤫 🤭 🧐 🥰️ 🥵️ 🥶️ 🥴️ 🥳️ 🥲 🥸
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *