Emoji xe hơi – máy bay – tàu thủy – các phương tiện giao thông

Biểu tượng các phương tiện giao thông ✈️ máy bay, 🚢 Tàu thủy, 🚙 Xe hơi, 🚠 Cáp treo, 🚲 Xe đạp, 🚞 Tàu cao tốc, 🛸 Đĩa bay, 🚥 Đèn giao thông

🚢 ⛵️ 🚤 ⚓️ 🚀 ✈️ 💺 🚁 🚂 🚊 🚉 🚞 🚆 🚄 🚅 🚈 🚇 🚝 🚋 🚃 🚎 🚌 🚍 🚙 🚘 🚗 🚕 🚖 🚛 🚚 🚨 🚓 🚔 🚒 🚑 🚐 🚲 🚡 🚟 🚠 🚜 🚏 🛣 🛤 🛥 🛩 🛫 🛬 🛳 🎫 🚦 🚥 🎠 🎡 🎢 🛴 🛹️ 🛵 🛶 🛷 🛸 🛻
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *