Katakana ký tự đặc biệt trong tiếng Nhật Bản

Cùng với Hiragana, Kanji, Katakana là một thành phần của hệ thống chữ viết Nhật Bản. Bảng dưới đây tổng hợp tất cả chữ cái trong hệ này để bạn copy paste.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *