Ký hiệu phân số đặc biệt 1/2 2/3 3/4 0/000 1/000

Tổng hợp các biểu tượng hình phân số như 1/2 1/3 2/3 /2/5 … Bạn có thể bấm vào biểu tượng dưới đây để copy biểu tượng yêu thích.

½ ¾ ¼ %

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *