Ký hiệu so sánh ≦ lớn hơn ≥ nhỏ hơn ≈ bằng xấp xỉ

Những ký tự so sánh trong toán học bao gồm so sánh bằng, khác, lớn hơn, nhỏ hơn, xấp xỉ. Bạn có thể copy và sử dụng bằng cách nhấn chuột vào biểu tượng để copy và paste tại chữ của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *