Đồ gia dụng

Máy giặt hiện lỗi PE, các vấn đề cảm biến mực nước?

Mã lỗi PE xuất hiện có khả năng là do cảm biến mực nước của máy giặt, các vấn đề cấp nước, thoát nước:

  • Cấp nước: có thể do ống cấp nước bị tắc, van điện từ cấp nước bị hỏng, áp lực nước không đủ, v.v.
  • Thoát nước: có thể do ống thoát nước bị tắc, bơm thoát nước bị hỏng, động cơ thoát nước gặp sự cố, v.v.
Máy giặt hiện lỗi PE, các vấn đề cảm biến mực nước?

Đối với các nguyên nhân khác nhau dẫn đến lỗi PE, chúng ta có thể áp dụng các giải pháp sau:

Kiểm tra cấp nước:

  • Kiểm tra ống cấp nước có bị tắc không: Tắt nguồn máy giặt, mở nắp máy và kiểm tra ống cấp nước có bị tắc nghẽn không. Nếu có, có thể dùng dây kim loại mảnh để làm sạch.
  • Kiểm tra van điện từ cấp nước có bị hỏng không: Kiểm tra dây nối van điện từ có bị lỏng hoặc đứt không, và van điện từ có bị hỏng không. Nếu van điện từ bị hỏng, cần thay mới.
  • Kiểm tra áp lực nước có đủ không: Kiểm tra vòi nước có mở tối đa không và áp lực nước có đủ không. Nếu áp lực nước không đủ, có thể tăng áp lực nước.

Kiểm tra thoát nước

  • Kiểm tra ống thoát nước có bị tắc không: Mở nắp máy giặt và kiểm tra ống thoát nước có bị tắc nghẽn không. Nếu có, có thể dùng dây kim loại mảnh để làm sạch.
  • Kiểm tra bơm thoát nước có bị hỏng không: Kiểm tra dây nối bơm thoát nước có bị lỏng hoặc đứt không, và bơm thoát nước có bị hỏng không. Nếu bơm thoát nước bị hỏng, cần thay mới.
  • Kiểm tra động cơ thoát nước có bị hỏng không: Kiểm tra dây nối động cơ thoát nước có bị lỏng hoặc đứt không, và động cơ thoát nước có bị hỏng không. Nếu động cơ thoát nước bị hỏng, cần thay mới.

Related Posts

1 of 2