Tại sao lại có ngày nhuận

Năm nhuận là gì?

Nói một cách đơn giản, năm nhuận là một năm có thêm một ngày vào tháng 2 là ngày 29 tháng Hai — ngày 29/2 xuất hiện bốn năm một lần dương lịch.

Nhận biết một năm nhuận hay không

Một năm nhuận sẽ thỏa mãn 2 điều kiện sau

  • Năm đó chia hết cho 4.
  • Những năm chia hết cho 100 (năm thế kỷ như 1900 hoặc 2000) nếu chia hết cho 400. (Vì lý do này, những năm 1700, 1800 và 1900 không phải là năm nhuận mà là những năm 1600 và 2000.)

Ví dụ:

  • Năm 2014: không chia hết cho 4 và 100 => không phải năm nhuận
  • Năm 2016: chia hết cho 4, không chia hết 100 => là năm nhuận
  • Năm 2000 chia hết cho 4, chia hết 100, chia hết 400 => là năm nhuận
  • Năm 1900 chia hết cho 4, chia hết 100, nhưng không chia hết 400 => không phải năm nhuận

Tính năm nhuận tiếp theo

Năm nhuận sẽ xuất hiện 4 năm một lần, nên hãy lấy năm hiện tại cộng thêm 4

2016 -> 2020 -> 2024 -> 2028 -> 2032

Tại sao lại cần năm nhuận

Trái đất mất 365.25 ngày cho một quỹ đạo vòng quanh mặt trời, nhiều hơn 0.25 ngày so với lịch Gregory với 365 ngày. Do đó cứ 4 năm ta sẽ dư ra 1 ngày (0.25*4 = 1)

Người ta đã thêm 1 ngày vào năm nhuận để bù khoảng thời gian dư thừa này so với lịch chúng ta sử dụng.

Total
0
Shares
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Previous Post

Vì sao lõi dây điện thường làm bằng đồng

Next Post

Cách kiếm tiền phổ biến với blog website

Related Posts