Công cụ đếm số từ, số ký tự online

Công cụ đếm số từ, số ký tự online

Số ký tự

0

Số từ

0

Số câu

0

Phân tích khác

Thời gian đọc 0 phút

GheChua Online Counter là một công cụ trực tuyến miễn phí hữu ích giúp bạn đếm số ký tự, tổng số từ hay số câu trong một văn bản. Để bắt đầu đếm đoạn văn của bạn, chỉ cần viết hoặc dán văn bản vào vùng văn bản.