PowerPoint tự làm hiệu ứng chuyển slide: zoom lớn

Hãy hình dung điều này: Các trang trình bày của bạn chuyển đổi liền mạch, hướng dẫn khán giả…

Công cụ hay