Thủ thuật hay

Cách lấy mã nhúng Google Analytics dán vào website

Google Analytics là một dịch vụ phân tích trang web mạnh mẽ do Google cung cấp, cho phép chủ sở hữu trang web, nhà tiếp thị và nhà phân tích theo dõi và phân tích lưu lượng truy cập trang web. 

Bạn đang muốn tích lấy mã nhúng trong Google Analytics để dán vào website của mình thì có thể thực hiện theo hướng dẫn từng bước này một cách dễ dàng.

Bước 1: chọn dự án cần lấy mã:

Bước 2: bên menu trái -> chọn Admin

Bước 3: chọn thu thập và sửa đổi dữ liệu -> luồng dữ liệu (Data collection and modification -> Data stream)

Bước 4: chọn website của bạn -> cửa sổ mới hiện ra bạn chọn -> xem hướng dẫn gắn thẻ (View tag instructions)

Bước 5: Cửa sổ mới hiện ra, tại đây bạn có thể copy mã và dán vào trước thẻ đóng </head> website của mình

Related Posts

1 of 27