Học tiếng anh

Viết tắt tháng chuẩn quốc tế trong tiếng anh

Khi viết ngày tháng bằng tiếng Anh, bạn có thể cần viết tắt tên của các tháng. Viết tắt có nghĩa là rút ngắn một từ bằng cách chỉ sử dụng một vài chữ cái đầu tiên. Ví dụ: Tháng Giêng January có thể được viết tắt là Jan.

Có nhiều cách khác nhau để viết tắt tháng bằng tiếng Anh, tùy thuộc vào ngữ cảnh và hướng dẫn về văn phong mà bạn đang làm theo. Tuy nhiên, có một số quy tắc chung mà bạn có thể sử dụng để tránh nhầm lẫn và sai sót.

Quy tắc chung viết tắt

  • Cách phổ biến nhất để viết tắt tháng là sử dụng ba chữ cái đầu tiên của tên tháng, theo sau là dấu chấm. Ví dụ: Tháng Hai February có thể được viết tắt là “Feb.
  • Một số tháng có bốn chữ cái, chẳng hạn như tháng Sáu và tháng Bảy. Trong trường hợp này, bạn không cần sử dụng dấu chấm sau chữ viết tắt. Ví dụ: June có thể được viết tắt là “Jun” và July có thể được viết tắt là “Jul”
  • Một số tháng có ba chữ cái đầu giống nhau, chẳng hạn như tháng 1 January và tháng Sáu June, hoặc tháng Ba March và tháng Năm May. Trong trường hợp này, bạn cần sử dụng một chữ cái khác để phân biệt chúng. Ví dụ: Tháng Giêng có thể được viết tắt là Jan và June có thể được viết tắt là Jun, trong khi Tháng Ba có thể được viết tắt là Mar và May có thể được viết tắt là May.
  • Một số tháng có cách viết tắt khác nhau trong tiếng Anh Anh và tiếng Anh Mỹ. Ví dụ: Tháng 9 có thể được viết tắt là Tháng 9 trong tiếng Anh Anh và Tháng 9 trong tiếng Anh Mỹ. Bạn nên nhận thức được sự khác biệt và sử dụng từ viết tắt thích hợp cho khán giả của mình.

Ví dụ về viết tắt

Dưới đây là một số ví dụ về cách viết tắt tháng ở các định dạng và ngữ cảnh khác nhau:

  • Nếu bạn viết ngày theo định dạng ngày-tháng-năm, bạn có thể sử dụng tên tháng viết tắt giữa ngày và năm. Ví dụ: 15 Feb 2023 hoặc 15 Feb. 2023.
  • Nếu bạn viết ngày theo định dạng tháng-ngày-năm, bạn có thể sử dụng tên tháng viết tắt trước ngày và năm. Ví dụ: Feb 15, 2023 or Feb. 15, 2023
  • Nếu bạn viết ngày theo định dạng năm-tháng-ngày, bạn có thể sử dụng tên tháng viết tắt sau năm và trước ngày. Ví dụ: 2023 Feb 15 or 2023 Feb. 15
  • Nếu bạn viết ngày trong câu, bạn có thể sử dụng tên tháng viết tắt có hoặc không có dấu phẩy, tùy thuộc vào hướng dẫn văn phong mà bạn đang làm theo. Ví dụ: Feb. 15 2023 hoặc Feb 15, 2023.
  • Nếu bạn viết một ngày trong bảng hoặc danh sách, bạn có thể sử dụng tên tháng viết tắt để tiết kiệm chỗ và dễ đọc hơn. Ví dụ: Jan | Feb | Mar or Jan. | Feb. | Mar.

Viết tắt dành riêng cho từ Month

Viết tắtVí dụ
moThe project will take 6 mo to complete.
mosThe contract lasts for 12 mos.
mthThe campaign will run for 3 mth.
mthsThe training program takes 6 mths to complete.
Bảng viết tắt từ month

Viết tắt 12 tháng trong năm

Bảng danh sách các tháng viết tắt trong tiếng anh:

Viết tắtĐầy đủSố ký tự
JanJanuary3
FebFebruary3
MarMarch3
AprApril3
MayMay3
JunJune4
JulJuly4
AugAugust3
SepSeptember3
SeptSeptember4
OctOctober3
NovNovember3
DecDecember3
Bảng chữ cái viết tắt trong tiếng anh.

Lưu ý: Sep và Sept đều là những từ viết tắt được chấp nhận cho tháng 9, nhưng Sep phổ biến hơn trong tiếng Anh Anh và Sept phổ biến hơn trong tiếng Anh Mỹ.

Kết luận

Viết tắt tháng bằng tiếng Anh có thể hữu ích và thuận tiện, nhưng bạn cần tuân theo một số quy tắc và nhất quán. Bạn cũng cần xem xét bối cảnh và đối tượng của bài viết của mình, đồng thời sử dụng từ viết tắt thích hợp cho định dạng và hướng dẫn văn phong bạn đang sử dụng. Bằng cách đó, bạn có thể tránh được sự nhầm lẫn và sai sót, đồng thời giao tiếp rõ ràng và hiệu quả.

Chúc các bạn học tiếng anh Hiệu Quả!

Related Posts

1 of 28