Ký tự đặc biệt giới tính – Nam – Nữ – mặt cười ấn tượng

Biểu tượng giới tính là một ký tự tượng hình hoặc chữ viết được sử dụng để đại diện cho giới tính như nam nữ, Les, gay.

Nhấn vào biểu tượng bạn muốn sử dụng để copy và paste chúng vào những nơi mà bạn sử dụng.

ü Ü ت ϡ Ѷ Ӫ ӫ
Biểu tượng giới tính đặc biệt
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *