Ký tự đặc biệt tiền tệ các quốc gia 💓Cent, Dollar, VND

Bộ sưu tập ký tự đặc biệt tiền tệ của các quốc gia như Đô La, Euro, Bảng Anh. Để sao chép biểu tượng, vui lòng click chuột vào biểu tượng.

¢ $ £ ¥ ฿ ¤ ƒ ƒ

Chi tiết một số ký tự

Việt Nam Đồng
$Đô La Mỹ
Euro
£Bảng Anh
¥Yên Nhật, Nhân Dân Tệ
Tiền Mông Cổ
฿Bạt Thái
Bitcoin
Tiền Pháp
Won Hàn Quốc
Biểu tượng tiền tệ các quốc gia
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *