Lưu trữ: Icon

31 posts

📚 Icon ba cuốn sách

Một icon gồm ba hay có thể gọi nhiều cuốn sách có bìa màu sắc khác nhau xếp…

🌻 icon hoa hướng dương

icon hoa hướng dương hay biểu tượng cảm xúc hoa hướng dương tượng trưng cho những ngày ấm…

🐧 Icon chim cánh cụt

Biểu tượng cảm xúc cho tin nhắn, chát, icon chim cánh cụt là hình ảnh chú chim nhỏ…

🐼 Emoji icon Gấu Trúc

Copy paste Emoji 🐼 Icon Gấu Trúc, Một khuôn mặt thân thiện, dễ thương theo kiểu hoạt hình…