10 website tải SVG icon miễn phí cho anh em thiết kế

SVG là định dạng ảnh khá đặc biệt và tiện dụng, nó có khả năng thay đổi kích thước một cách vô hạn mà không làm ảnh hưởng tới chất lượng ảnh. Từ tính chất này, SVG đã được sử phổ biến cho nhiều mục đích khác nhau.

Nếu bạn đang tìm kiếm các icon SVG miễn phí cho dự án mới nhất của mình, bạn có thể tải xuống các icon qua các website cung cấp miễn phí sau. Mỗi website đều có lượng icon lớn và cung cấp nhiều kiểu thiết kế khác nhau, giao diện trực quan dễ tìm kiếm.

10 website tải SVG icon miễn phí cho anh em thiết kế

SVG Repo

Website: https://www.svgrepo.com

Icons8

Website: https://icons8.com/icons/set/svg

Bootstrap Icons

Website: https://icons.getbootstrap.com/

IconPacks

Website: https://www.iconpacks.net/free-svg-icons

Reshot

Website: https://www.reshot.com/free-svg-icons/

Remix Icon

Website: https://remixicon.com

Heroicons

Website: https://heroicons.com

Boxicons

Website: https://boxicons.com

Iconoir

Website: https://iconoir.com

Radix Icons

Website: https://icons.radix-ui.com

Total
0
Shares
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Previous Post

Excel lấy phần nguyên của một số với INT()

Next Post

Sơ lược về DPI, cách tăng/giảm số điểm ảnh cho bức ảnh