Excel

Cách đếm ô có dữ liệu trong Excel

Excel là một công cụ tuyệt vời để lưu trữ và phân tích dữ liệu. Để hiểu dữ liệu nhiều hơn, đôi khi cần phân biệt các ô trống với ô có dữ liệu hay không.

Để đếm các ô chứa dữ liệu trong file excel của bạn, hãy làm như sau:

Bước 1: chọn một ô trống bất kỳ trong sheet

đếm ô có dữ liệu trong Excel
Đếm số ô có dữ liệu trong Excel

Bước 2: gõ vào ô vừa chọn công thức sau

=COUNTIF(Tham số 1, Tham số 2)

Hàm COUNTIF là một hàm thống kế trong Excel, trường hợp này nó được dùng để đếm số lượng ô đáp ứng các tiêu chí người dùng đưa ra.

Trong đó

  • Tham số 1: phạm vi đếm (ví dụ A1 -> B5)
  • Tham số 2: điều kiện đếm
Công thức đếm số ô có dữ liệu

Ví dụ trên sử dụng =COUNTIF(A1:B5, “*”) thực hiện đếm số ô có văn bản, kết quả sẽ ra 4 gồm các ô A1 A2 và B1 B2

Bạn có thể hoàn toàn tùy biến tham số điều kiện tìm kiếm như

Đếm số ô có số > 5

=COUNTIF(A1:B5, ">5")

Đếm số ô có chữ: “Dữ liệu 2”:

=COUNTIF(A1:B5, "Dữ liệu 2")

Chú ý: COUNTIF không phân biệt chữ hoa, chữ thường

Đếm số ô có dữ liệu giống ô A3

=COUNTIF(A1:B5, A3)

Ngoài ra còn rất nhiều các điều kiện khác mà bạn có thể tự ý tùy biến, Tham khảo thêm tại đây

Related Posts

1 of 25