Thủ thuật Android

Cách tắt cập nhật ứng dụng tự động trên Android

Đôi khi hơi khó chịu khi đột nhiên Android tự động cập nhật những ứng dụng mà chúng ta không cần đến. Trên thực tế, bạn có thể tắt cập nhật tự động nếu không muốn bị làm phiền.

Nếu muốn có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với ứng dụng nào được cập nhật và khi nào, bạn có thể tắt cập nhật ứng dụng tự động trên thiết bị Android của mình qua các bước sau đây:

Bước 1: truy cập Google Play -> chọn Cài đặt

Bước 2: Chọn Tự động cập nhật ứng dụng -> sau đó chọn Không tự động cập nhật ứng dụng

Related Posts

1 of 25