Google

Chèn hình mờ bản quyền Watermark Google Doc

Google đã có chức năng chèn hình ảnh vào Google Docs dưới dạng hình mờ và giờ đây họ đã cho phép chúng ta thêm trực tiếp chữ bản quyền dưới dạng mờ vào văn bản một cách đơn giản mà không cần phải chèn hình ảnh. Dưới đây là cách chèn hình mờ bản quyền Watermark

Bước 1: mở văn bản của bạn trên Google Docs

Bước 2: Trên thanh Menu chọn Insert (Chèn) Watermark(Hình mờ)

Thực hiện chọn Chèn watermark

Bước 3: Chọn ảnh và tinh chỉnh kích thước

Kết quả sau cài đặt

Related Posts

1 of 25