Power Point

Chuyển slide PowerPoint sang PDF không cần dùng phần mềm bên thứ 3

PowerPoint cho phép lưu trình chiếu dưới dạng tệp PDF và đây là một cách thuận tiện để chia sẻ các trang chiếu của bạn với người khác mà vẫn đảm bảo rằng định dạng vẫn còn nguyên vẹn và không cần dùng bất cứ phần mềm nào bên khác.

Trong hướng dẫn từng bước này, bạn sẽ biết cách lưu trang chiếu trong PowerPoint dưới dạng tài liệu PDF chỉ với các bước đơn giản sau:

Bước 1: Mở bản trình bày PowerPoint lên.

Bước 2: Chọn menu File:

Chọn file powerpoint

Bước 3: Chọn Save As -> chọn thư mục nơi lưu trữ file PDF

Bước 4: chọn định dạng PDF

Bước 5: Bấm lưu và ta thu được file PDF

Bây giờ bạn có thể chia sẻ trang chiếu PowerPoint với người khác, hãy cân nhắc lưu nó dưới dạng PDF để có thể dễ dàng đọc mà không làm mất sự chuyên nghiệp.

Related Posts

1 of 25