Excel lấy phần nguyên của một số với INT()

Hàm INT trong Excel được sử dụng khi bạn muốn lấy phần nguyên của một số bất kỳ. Nó sẽ lấy số nguyên và số đó nhỏ hơn số đã cho. Hàm này không dùng để làm tròn số.

Ta sử dụng hàm int với =INT(số) hoặc =INT(tên ô): =INT(99.81), INT(A1)

hàm int trong excel
Ví dụ INT
Total
0
Shares
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Previous Post

Dấu chân của Neil Armstrong còn trên mặt trăng không?

Next Post

10 website tải SVG icon miễn phí cho anh em thiết kế

Related Posts