Thay đổi kích thước khổ giấy trong Word Office

Có nhiều loại kích thước giấy tiêu chuẩn trong Word như A1 A2 A3 A4 A5, kích thước tài liệu mặc định trong Microsoft Word là 21,0 x 29,7 cm – hay khổ giấy A4. Bạn có thể thay đổi khổ giấy mặc định trong Microsoft Word theo ý muốn của mình. 

Tham khảo dưới đây cách để thực hiện.

Thay đổi kích thước khổ giấy office

Cách đơn giản nhất để thay đổi khổ giấy, trong trường hợp bạn muốn thay đổi khổ giấy của một tài liệu Microsoft nào đó và không thay đổi kích thước mặc định.

Thực hiện mở chương trình Word và tài liệu cẩn chỉnh sửa -> Chọn tab Layout -> Size -> tiến hành chọn kích thước mong muốn.

Thay đổi kích thước khổ giấy office A1 A2 A3 A4 A5
Thay đổi kích thước khổ giấy office A1 A2 A3 A4 A5

Thay đổi kích thước trang mặc định

Tương tự mở ứng dụng Word và tài liệu cần chỉnh sửa

Chọn Layout -> Size -> More Paper Size

Chọn Layout -> Size -> More Paper Size
Chọn Layout -> Size -> More Paper Size

Tiếp tục chọn Paper -> Paper size -> Chọn kích thước mong muốn -> Set As Default

Bước 3
Bước 3

Cuối cùng bấm ok, từ lúc này, kích thước mặc định đã được đặt là kích thước bạn mong muốn.

Total
0
Shares
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Previous Post

Tạo chữ cong tròn uống lượn trong PowerPoint

Next Post

Bộ đội trong tiếng anh và các từ dùng trong quân đội