Từ vựng tiếng anh chủ đề các bộ phận cơ thể người

Học từ vựng liên quan đến các bộ phận trong cơ thể con người cũng là một khía cạnh thiết yếu để thành thạo tiếng Anh. Trong bài đăng này, chúng ta sẽ đề cập đến một số từ vựng phổ biến liên quan đến cơ thể con người thông dụng nhất.

Từ vựng tiếng anh chủ đề các bộ phận cơ thể người

Head – đầu – UK  /hed/ US  /hed/

  • Headache – đau đầu – UK  /ˈhed.eɪk/ US  /ˈhed.eɪk/

Face – khuôn mặt – UK  /feɪs/ US  /feɪs/

Neck – cổ – UK  /nek/ US  /nek/

Shoulder – vai – UK  /ˈʃəʊl.dər/ US  /ˈʃoʊl.dɚ/

Arm – cánh tay – UK  /ɑːm/ US  /ɑːrm/

Elbow – khuỷu tay – UK  /ˈel.bəʊ/ US  /ˈel.boʊ/

Forearm – cánh tay – UK  /ˈfɔː.rɑːm/ US  /ˈfɔːr.ɑːrm/

Wrist – cổ tay – UK  /rɪst/ US  /rɪst/

Hand – tay – UK  /hænd/ US  /hænd/

Finger – ngón tay – UK  /ˈfɪŋ.ɡər/ US  /ˈfɪŋ.ɡɚ/

Chest – ngực – UK  /tʃest/ US  /tʃest/

Stomach – bụng – UK  /ˈstʌm.ək/ US  /ˈstʌm.ək/

  • Stomach-ache – đau bụng – US  /ˈstʌm.ək.eɪk/ UK  /ˈstʌm.ək.eɪk/

Hip – hông – UK  /hɪp/ US  /hɪp/

Thigh – đùi – UK  /θaɪ/ US  /θaɪ/

Knee – đầu gối – UK  /niː/ US  /niː/

Calf – bắp chân – UK  /kɑːf/ US  /kæf/

Ankle – mắt cá chân – UK  /ˈæŋ.kəl/ US  /ˈæŋ.kəl/

Foot – bàn chân – UK  /fʊt/ US  /fʊt/

Toe – ngón chân – UK  /təʊ/ US  /toʊ/

Total
0
Shares
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Previous Post

Từ vựng tiếng anh chủ đề thành viên gia đình

Next Post

Từ vựng tiếng anh chủ đề rau củ quả