Từ vựng tiếng anh chủ đề hoạt động nấu nướng

Hoạt động nấu nướng cũng là một trong những chủ đề hay dùng trong tiếng anh, nắm các từ vựng này sẽ giúp bạn mở rộng vốn từ.

Từ vựngNghĩaPhát âmKhác
FryingXàoUK /fraɪ/
US /fraɪ/
BoilĐun sôi/LuộcUK /bɔɪl/
US /bɔɪl/
SteamHấpUK /stiːm/
US /stiːm/
GrillNướngUK /ɡrɪl/
US /ɡrɪl/
SliceCắt látUK /slaɪs/
US /slaɪs/
RoastNướngUK /rəʊst/
US /roʊst/
Baking a cakeNướng bánh
Beating eggsĐập trứng
Boiling waterNước sôi
Burnt toastCháy khét
Chopping green onionsThái hành
CookbookSách dạy nấu ănUK /ˈkʊk.bʊk/
US /ˈkʊk.bʊk/
Cutting a pepperCắt/Thái ớt
Frying fishChiên/Rán cáUK /fraɪ/
US /fraɪ/
Grating potatoesBào khoai tâyUK /ˈɡreɪ.tɪŋ/
US /ˈɡreɪ.t̬ɪŋ/
MashNghiềnUK /mæʃ/
US /mæʃ/
MeltTan chảyUK /melt/
US /melt/
MixTrộnUK /mɪks/
US /mɪks/
PeelGọt (gọt vỏ)UK /piːl/
US /piːl/
SautéÁp chảoUK /ˈsəʊ.teɪ/
US /sɔːˈteɪ/
SprinkleRắc (sprinkling salt rắc muối)UK /ˈsprɪŋ.kəl/
US /ˈsprɪŋ.kəl/
StirrerKhuấyUK /ˈstɜː.rər/
US /ˈstɝː.ɚ/
WhiskĐánhUK /wɪsk/
US /wɪsk/
Total
0
Shares
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Previous Post

Từ vựng tiếng anh chủ đề các loại thịt, cá, hải sản

Next Post

Từ vựng tiếng anh chủ đề đồ vật trong nhà bếp