Thủ thuật Windows

Windows 11 hiển thị đầy đủ tùy chọn khi click chuột phải vào file

Một số người (cả tác giả bài này) thực sự khó chịu với tính năng nhấp chuột phải mới trong Windows 11.

Trông thì đẹp và chuyện nghiệp, nhưng nó đã rút gọn đi nhiều menu hay dùng, mỗi lần phải chọn Show more options, nó thực sự gây khó chịu. Dưới đây là cách để trả lại nhấp chuột phải của Explorer (Hiển thị thêm tùy chọn) trong Windows 11 về mặc định trở lại.

Bước 1: tải về phần mềm Show more options windows 11 -> giải nén winrar.

https://www.majorgeeks.com/files/details/show_more_options_windows_11.html

Bước 2: mở file Options Context Menu – Disable.reg -> chọn Yes -> khởi động lại máy tính -> kết quả:

Bạn hoàn toàn có thể khôi phục nguyên bản Windows 11 bằng cách chạy file: Show More Options Context Menu – Enable.reg -> Khởi động lại máy tính.

Related Posts

1 of 25